Butterfasshexen e.V.
Schwenningen

 Spruch der Narresome

I bi di Hex usem Butterfass
un ha a dä Fasnet än huffä Spass.

Mieh Häs, des isch miehn ganzä Stolz,
sowiä mieh Schemä us gschnitztem Holz.

Uf dä Strohs, doh will i tobä,
damit iehs d´Leut au richtig lobä.

Ä räte Hex will i sei
un schlohf biehm Umzug au net eih.

Un jetz hän elle no recht viel Spass!
eier Häx usem Butterfass.